Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Članstvo i uvjeti korištenja

Članstvo Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu. Prilikom upisa potrebno je predočiti osobni dokument. Članarina vrijedi 12 mjeseci od dana upisa. Obnova članstva obavezna je u mjesecu isteka članarine. Članovi Knjižnice koriste se knjižničnim uslugama samo uz predočenje članske iskaznice i moraju je pri svakom posjetu Knjižnici obavezno pokazati knjižničnom djelatniku. Svaki član Knjižnice dužan je pridržavati se Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe. Uvjeti korištenja Članovi Knjižnice mogu odjednom posuditi 3 knjige na rok od 30 dana i 1 filmski DVD na rok od 8 dana. Nije moguće posuđivati samo filmske DVD-e. Rok posudbe može se jednom produžiti, osobno, telefonski i e-mailom, za još jedan posudbeni rok. Za DVD-e i lektiru rok posudbe se ne produžuje. Za prekoračenje roka posudbe naplaćuje se zakasnina po danu i po knjizi/ filmskom DVD-u. Nastala zakasnina mora biti podmirena prije nove posudbe. Članovi koji ni nakon treće opomene ne vrate građu ili ne podmire svoje obveze, gube pravo članstva, a knjižnica protiv njih može pokrenuti sudski postupak. Za posuđenu građu korisnik je osobno odgovoran. Korisnik je dužan oštećenu knjižničnu građu zamijeniti novom ili platiti procijenjeni iznos. Građa referentne zbirke, zavičajne zbirke, zbirke novina i časopisa te drugih posebnih zbirki koristi se samo u prostorijama Knjižnice. Pristup internetu i korištenje računala uređeni su posebnim Pravilima.

C J E N I K

GODIŠNJA ČLANARINA – ODRASLI 50,00 kn
GODIŠNJA ČLANARINA – DJECA (do kraja 8. razr. OŠ) 30,00 kn
TROMJESEČNA ČLANARINA – TURISTI 20,00 kn
ZAKASNINA po danu za knjigu 0,50kn
ZAKASNINA po danu za DVD 4,00kn
INTERNET (za članove) 0,00kn
Manipulativni troškovi međuknjiž. posudbe 6,00kn
Rezervacija knjige 0,00kn
Printanje s računala A4 crno bijelo / str. 1,00kn
Printanje s računala A4 u boji/ str. 5,00kn
OSTALE NAKNADE
Naknada za izgubljenu iskaznicu 5,00kn
Naknada za oštećeni / izgubljeni DVD 50,00kn
Naknada za oštećenu kutiju DVD-a 5,00kn

Naknada za oštećenu / izgubljenu knjigu

– iznos nabavne cijene knjige

Ravnateljica: Branka Miočić, dipl.knjižničarka